çadralı

çadralı
sif. Çadra örtmüş, başında çadra olan; çarşablı. Çadralı qadın. – Öncə gələn atın üstündə ağır gövdəli, ağ çadralı bir xanım oturmuşdu. Ç.. <Murad> bir gün küçə ilə keçərkən qarşısına çadralı bir qız çıxdı. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • çarşablı — bax çadralı. Əyri küçələrin birində <həkim> bir çarşablı qadına rast gəldi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıxmaq — f. 1. Bir yerdən (binadan, otaqdan və s. dən) kənar olmaq, içəridən dışarıya varmaq, getmək, xaric olmaq. Evdən çıxmaq. Kabinetdən çıxmaq. – Çay hazır olanadək mən özümə əlcəklər alım, – deyib Sona otaqdan çıxdı. N. N.. 2. Bir yerə getməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilan — is. 1. Bədəni uzun və qıvrılan ayaqsız, adətən zəhərli dişləri olan sürünən heyvan. Zəhərli ilan. Xallı ilan. – İlanın ağına da lənət, qarasına da lənət. (Məsəl). . . Ağabala dərviş gürzə ilanları bazar dalına töküb oynadırdı. Ə. Q.. <Eyvaz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • salun — <fr.> 1. Qonaqlar üçün qəbul otağı. <Firəng səyyahı:> Bizi neçə otaqdan keçirib bir salonda əyləşdirdilər. Ə. H.. 2. Zal. Məhkəmə salonu çadralı və çadrasız qadınlarla dolu idi. T. Ş. S.. Alqış səsləri salonu bürüdü. M. Hüs.. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sütun — is. 1. arxit. Binalarda və s. tikililərdə mərmərdən, daşdan və s. dən düzəldilən hündür dirək. Sarayın bəzəkli sütunları. – Telli, qıyqacı çadralı başını balkonun sütununa söykəyib baxırdı. S. H.. Rüstəm kişi ikimərtəbəli binanın kərpic… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”